Search

ОТМЕНЕНО: Общо събрание 2020ПОРАДИ СИТУАЦИЯТА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ COVID-19 ОТМЕНЯМЕ НАСРОЧЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 26 МАРТ 2020г. Очаквайте нова покана скоро, Бъдете здрави!Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на БАКСОС Ви каним на редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на КСО специалистите”, което ще се проведе на 26 март 2020г. от 15:00 часа, в град София, ул. Хенрик Ибсен 5. Официална покана и дневен ред на ОС ще откриете тук.

Писмените материали, свързани с него, са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес:

гр. София, ул. Бигла № 1, ет.5.

Предложения за изменения и допълнения в дневния ред, и номинации за член на Управителния съвет могат да бъдат изпращани в офиса на Управителния съвет на БАКСОС, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.

0 comments