Search

ПРЕДСТОЯЩО: Нова ДАТА за Общо събрание 2020
Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на БАКСОС Ви каним на редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на КСО специалистите”, което ще се проведе на 9 септември 2020г. от 16:00 часа, в град София, пл. Македония 1, ет.1. Официална покана и дневен ред на ОС ще откриете тук:

2020 BAKSOS Pokana_OS - new
.pdf
Download PDF • 450KB


Писмените материали, свързани с него, са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес:

гр. София, ул. Бигла № 1, ет.5.

Предложения за изменения и допълнения в дневния ред, и номинации за член на Управителния съвет могат да бъдат изпращани в офиса на Управителния съвет на БАКСОС, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.

0 comments