БАКСОС е нестопанска организация. Нашата идентичност и име са изградени не от отделни личности, а от всички наши членове. Ние сме експертите по Корпоративна отговорност и устойчивост в България.

1.

Уставът ни бе приет на Общото събрание на членовете на Асоциацията на 19.10.2018 г. и може да бъде публично достъпен (линк).