NEWS

SearchУважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на БАКСОС Ви каним на редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на КСО специалистите”, което ще се проведе на 9 септември 2020г. от 16:00 часа, в град София, пл. Македония 1, ет.1. Официална покана и дневен ред на ОС ще откриете тук:

2020 BAKSOS Pokana_OS - new
.pdf
Download PDF • 450KB


Писмените материали, свързани с него, са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес:

гр. София, ул. Бигла № 1, ет.5.

Предложения за изменения и допълнения в дневния ред, и номинации за член на Управителния съвет могат да бъдат изпращани в офиса на Управителния съвет на БАКСОС, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.

25 views0 comments


ПОРАДИ СИТУАЦИЯТА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ COVID-19 ОТМЕНЯМЕ НАСРОЧЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 26 МАРТ 2020г. Очаквайте нова покана скоро, Бъдете здрави!Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на БАКСОС Ви каним на редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на КСО специалистите”, което ще се проведе на 26 март 2020г. от 15:00 часа, в град София, ул. Хенрик Ибсен 5. Официална покана и дневен ред на ОС ще откриете тук.

Писмените материали, свързани с него, са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес:

гр. София, ул. Бигла № 1, ет.5.

Предложения за изменения и допълнения в дневния ред, и номинации за член на Управителния съвет могат да бъдат изпращани в офиса на Управителния съвет на БАКСОС, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.

18 views0 comments

Updated: Jul 25, 2019

BAKSOS became a partner of the prestigious competition "The Greenest Companies in

Bulgaria", organized for ninth consecutive year by b2b Media. At the official ceremony,

which took place on June 7th, the most responsible businesses, municipalities, non-

governmental organizations and individuals were awarded. Marina Stefanova, as Member

of the Jury and Chairpersons of the Board of BAKSOS awarded a prize in “Green Start-up”

category.

This year the awards were complemented by new categories such as green office, green

innovation, project or idea. For the first time, a Grand Prize for Full Performance was

awarded. Traditionally among the winners were journalists, whose materials are related to

the themes of the competition.

Here are the categories in which the green companies competed:

 • Automotive, Transportation, Logistics

 • Telecommunications

 • Energy, water sector

 • Technology, IT products and services

 • Industry and manufacturing sector

 • Recycling industry, waste management

 • Public organizations, municipalities and state structures

 • Tourism, hotel and entertainment industry

 • Financial, accounting and legal services

 • Banking sector

 • Bio Industry, Green Business, Business Industry

 • Food industry, service sector, trade and agriculture

 • Education sector

 • PR and advertising services

 • Green Starters

 • Grand Prize for Full Performance


Additional categories:

 • Green project

 • Green PR campaign

 • Green CSR campaign

 • Green initiative

 • Green event

 • Green technology

Contribution to the Green Idea:

 • Green investment

 • Green innovation


Special awards:

 • Green personality

 • Green feather

 • Published editions

 • Green Media

29 views0 comments
1
2