За да станете член на Българската асоциация на КСО специалистите, Вие трябва да:

1.

Прочетете и премете Устава (link) и Правилника за членство (link)

2.

Попълните Заявка за членство (link).

3.

Попълните Регистрационна карта (link).

4.

Приложите една Препоръка от настоящ член на БАКСОС (свободен текст)

5.

Заплатите членската такса след одобрение.

Веднъж приети в БАКСОС, Вашето членство се подновява на годишна основа след заплащане на годишния членски внос, одобрен от Общото събрание за конкретната година. Членовете на организацията, които не са заплатили своя членски внос за конкретната календарна година нямат право да участват в Общото събрание и да гласуват, както и да се ползват от преференциалните условия за организираните събития и дейности, организирани от БАКСОС или неговите партньори.

Годишният членски внос е на стойност 120 лв.

За студенти годишният членски внос е 12 лв.

 

Членският внос за текущата година е дължим не по-късно от 30 април, платим по банков път към банковата сметка на БАКСОС:

 IBAN: BG74 BPBI 7940 1087 6712 01

 SWIFT: BPBIBGSF 

 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ (Пощенска банка)

Текст: Годишен членски внос за … година

 

За повече информация и подготовка на Вашите документи за членство можете да се свържете с екипа на БАКСОС на:

 

Телефон: (+359) 888 637 654

e-mail: info@baksos.bg